alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Páirceanna agus Tránna

Bainistíocht Cáilíochta Uiscí Snámha

Bainistíocht Cháilíocht an Uisce

Leagtar amach sna Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 ár n-oibleagáidí maidir le cáilíocht uisce a sheiceáil agus maidir le heolas poiblí le linn an tséasúir snámha. Glacaimid 9 sampla ar fad, 1 roimh an séasúr snámha agus 8 gcinn ina dhiaidh. Glactar samplaí, de gnáth,uair sa choicís ó dheireadh mhí na Bealtaine go dtí lár mhí Mheán Fómhair. 

Rangaítear cáilíocht uisce snámha ar thránna Fhine Gall de ghnáth mar Go Maith nó Ar Fheabhas, agus is féidir leat torthaí na cáilíochta uisce inár dtránna a sheiceáil ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil www.splash.epa.ie . Má fhaighimid torthaí nach gcomhlíonann na caighdeáin tá próiseas i bhfeidhm le húsáideoirí trá a chur ar an eolas faoi.

Déanaimid monatóireacht ar 10 dtrá i bhFine Gall le haghaidh cáilíocht uisce. Gach eolas ar www.splash.epa.ie 

 

Tránna le Bratach Ghorm i bhFine Gall  

Is feachtas idirnáisiúnta í Dámhachtain na Brataí Goirme atá á reáchtáil ag an Taisce, le tacaíocht ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil. 

Comhlíonann na tránna seo go léir caighdeáin dhiana maidir le cáilíocht uisce, agus comhlíonann siad caighdeáin eile maidir le sábháilteacht, áiseanna do chuairteoirí, agus bainistíocht trá, lena n-áirítear rialú bruscair, oideachas dúlra agus eolas don phobal. Is féidir leat níos mó a fhoghlaim faoi Dhámhachtain na Brataí Goirme ar www.beachawards.ie  

 

Tarlúintí Uisce

Mura gcomhlíonann ár dtorthaí tástála na caighdeáin riachtanacha maidir le cáilíocht uisce, cuirfimid úsáideoirí tránna ar an eolas faoi. Is féidir leat níos mó a léamh faoinár bhfógraí sa rannóg  Tarlúintí Truaillithe Uisce. 

 

 

Déan Teagmháil Linn

Tríd an bpost: 
An Roinn Seirbhísí Comhshaoil Uisce 
Comhairle Contae Fhine Gall
Halla an Chontae
Sord
Co. Bhaile Átha Cliath

Ar ríomhphost: [email protected]

All Rights Reserved © Fingal County Council