Páirceanna agus Tránna

Bainistíocht Cáilíochta Uiscí Snámha

Bainistíocht Cháilíocht an Uisce

Le haghaidh nuashonruithe féach: Tránna agus Faisnéis faoi Cháilíocht Uisce Snámha

Leagtar amach sna Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 ár n-oibleagáidí maidir le cáilíocht uisce a sheiceáil agus maidir le heolas poiblí le linn an tséasúir snámha. Glacaimid 9 sampla ar fad, 1 roimh an séasúr snámha agus 8 gcinn ina dhiaidh. Glactar samplaí, de gnáth,uair sa choicís ó dheireadh mhí na Bealtaine go dtí lár mhí Mheán Fómhair. 

Leagtar amach sna Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha 2008 ár n-oibleagáidí maidir le seiceálacha cáilíochta uisce snámha agus faisnéis phoiblí le linn an tséasúir snámha. Tógann muid 9 sampla san iomlán, 1 roimh an séasúr idir an 22 agus 31 Bealtaine agus 8 le linn an tséasúir snámha. De ghnáth tógtar samplaí gach coicís ó dheireadh mhí na Bealtaine go lár mhí Mheán Fómhair. 

De ghnáth, aicmítear cáilíocht uisce snámha ar thránna Fhine Gall mar Droch, Leordhóthanach, Maith nó Sármhaith, agus is féidir leat torthaí ar cháilíocht uisce dár dtránna a sheiceáil ar shuíomh gréasáin an GCC https://www.beaches.ie/. Má fhaighimid torthaí tástála nach gcomhlíonann na caighdeáin tá próiseas i bhfeidhm againn chun úsáideoirí trá a chur ar an eolas.

Cuirtear srianta snámha in iúl mar fhógraí faisnéise poiblí agus is sriantaí sealadacha iad.  Caithfidh gach fógra srianta snámha séasúir fanacht ar feadh ré an tséasúir snámha (1 Meitheamh go 15 Meán Fómhair) agus eisítear iad tar éis don GCC measúnú a dhéanamh ar Droch-Chaighdeán bunaithe ar 4 bliana de shonraí. D’fhéadfaidís seo bheith ina bhfógraí comhairleacha nó toirmisc. Ní cheanglaítear ar ghardaí tarrthála an bhratach dhearg a ardú ach amháin má chuirtear fógraí toirmisc i bhfeidhm.

Faoi láthair déanaimid monatóireacht ar 10 dtrá aitheanta i bhFine Gall maidir le cáilíocht uisce. Déan tagairt do https://www.beaches.ie/ le haghaidh tuilleadh faisnéise.

Moltar do bhaill an phobail a chinntiú nach dtéann siad ag snámh ach ag áiteanna snámha aitheanta, aird a thabhairt ar na bratacha atá ardaithe nuair a thugann siad cuairt agus cloí le haon treoracha a thugann na gardaí tarrthála. Tá clár fógraí ag gach trá aitheanta ina gcrochtar faisnéis úsáideach ar nós Cáilíocht Uisce Snámha.

Riail de 48 Uair

Tar éis báistí troime tá sé tábhachtach teagmháil leis an uisce a sheachaint ar feadh 48 uair an chloig ar a laghad chun cosc a chur ar an mbaol go bhfaighidh tú tinneas uisce áineasa. Le haghaidh tuilleadh eolais féach: https://www.beaches.ie/protect-your-health-with-the-48-hour-rule/

 

Tránna Brataí Goirme i bhFine Gall

Is feachtas Idirnáisiúnta é Gradam na Brataí Goirme arna reáchtáil ag An Taisce, le tacaíocht ón Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil.

Comhlíonann na tránna seo go léir caighdeáin cháilíochta uisce déine, agus comhlíonann siad spriocanna eile sábháilteachta, saoráidí do chuairteoirí, agus bainistíocht trá, lena n-áirítear rialú bruscair, oideachas comhshaoil agus faisnéis phoiblí. Is féidir leat tuilleadh a fháil amach faoi Ghradam na Brataí Goirme ar www.beachawards.ie 

Tarlúint Uisce

Mura gcomhlíonann ár dtorthaí tástála na caighdeáin cháilíochta uisce atá riachtanach, cuirfimid é seo in iúl d’úsáideoirí trá. Is féidir leat níos mó a léamh faoinár bhfógraí inár Rannóg um Fhaisnéis faoi Cháilíocht Tránna agus Uisce Snámha Is féidir leat tarlúint a thuairisciú chuig [email protected]