Tuarascáil ar an Innéacs Siúil agus Rothaíochta 2024 - Limistéar Cathrach Bhaile Átha Cliath

Generic banner image WACI report 2024

Foilsíodh Tríú Tuarascáil ar Innéacs Siúil agus Rothaíochta Limistéar Cathrach Bhaile Átha Cliath Dé Máirt, an 5 Márta 2024.

Déanann daoine a d’fhéadfadh gluaisteán a úsáid 530,000 turas fillte taistil ghníomhaigh gach lá i Limistéar Cathrach Bhaile Átha Cliath. Glacann na turais seo le ról ríthábhachtach i gcabhrú le cathair agus réigiún níos fairsinge, níos inbhuanaithe agus níos inchónaithe a chruthú.

Insítear sna sonraí a dtugtar cuntas orthu sa tuarascáil seo dúinn gur mian le cónaitheoirí siúl, a gcathaoir rothaí a úsáid le taisteal nó rothaíocht níos minice agus gan tiomáint chomh minic céanna. Úsáidfidh Comhairle Contae Fhine Gall an t-eolas seo de réir mar a fhorbraímid áiseanna taistil ghníomhaigh chun an t-éileamh sin a shásamh.

 Léigh an tuarascáil

Cás-staidéir

NTA Walking video

WACI cycling 2024

Príomhstaitisticí

72% support building more cycle paths
walking and cycling generates 2.39 billion euro economic benefit
530000 trips made daily by without a car