alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Wi-Fi Bhaile Brigín

Is é Baile Brigín an chéad suíomh ar an gcósta thiar chun Wi-Fi poiblí ardluais saor in aisce a sheoladh.

Is é Baile Brigín an chéad suíomh ar an gcósta thiar chun Wi-Fi poiblí ardluais saor in aisce a sheoladh, tionscnamh atá deartha chun an baile is óige in Éirinn a athrú ó bhonn.

Balbriggan Wifi launch

Á chumhachtú ag Magnet Networks, ciallaíonn ‘Wi-Fi Saor in Aisce Bhaile Brigín’ gur crios Wi-Fi poiblí saor in aisce é lár Bhaile Brigín. Seoladh an scéim cheannródaíoch seo go hoifigiúil ar an 8 Aibreán 2019, scéim ina dtugtar le chéile gnóthaí áitiúla agus inar chomhaontaigh siad cead a thabhairt do Magnet Networks pointí rochtana a shuiteáil ina n-áitreabh chun seirbhís phoiblí saor in aisce a chur ar fáil. Soláthraíonn sé seo nascacht gan uaim i lár an bhaile, rud a thugann deis do phobal na háite agus do chuairteoirí tairbhe a bhaint as rochtain neamhtheoranta ar luas de 100mps.

Is féidir le gach pointe rochtana ‘Wi-Fi Saor in Aisce Bhaile Brigín’ déileáil le 250 nasc ag an am céanna, rud a sholáthraíonn seirbhís ar ardchaighdeán le scagadh gréasáin le haghaidh rochtain shlán, gan aon teorainn ar am nó ar úsáid sonraí. Ní gá do gach úsáideoir ach clárú uair amháin rud a chiallaíonn go mbeidh nascacht saor in aisce ag cuairteoirí agus ag turasóirí fad is atá siad sa cheantar.

Áirítear ‘Wi-Fi Saor in Aisce Bhaile Brigín’ i measc ceann de roinnt tionscadal ina mbeidh úsáid á baint as teicneolaíocht chun saol lucht cónaithe Bhaile Brigín agus cuairteoirí chuig an mbaile a fheabhsú. I measc na bhforbairtí spéisiúla eile atá curtha i gcrích tá rolladh amach an tionscadail phíolótaigh Smart Bench a bhfuil an Roinn Tuaithe agus Forbartha Pobail ag tacú leis.  Tá breis eolais faoi Smart Benches le fáil anseo.

Ar an gcuma chéanna, bailíodh eolas sa suirbhé ‘Ár mBaile Brigín’ is déanaí ó bhreis is 4,000 duine os cionn 11 bliain d’aois atá ina gcónaí i mBaile Brigín, faoi liosta molta d’fheabhsuithe a d’fhéadfaí a chur i bhfeidhm sa bhaile. Ba é an moladh ba choitianta a rinneadh gur cheart an Phríomhshráid a athrú ó bhonn agus a nascadh le Cuan athfhorbartha. Beidh ról lárnach ag ‘Wi-Fi Saor in Aisce Bhaile Brigín’ sna hathruithe seo chur i bhfeidhm.

All Rights Reserved © Fingal County Council