What Lies Beneath 2018

What Lies Beneath exhibition

Tá an tseandálaíocht i ngach áit, lena n-áirítear spásanna oscailte eastáit tithíochta agus laistigh dár bpáirceanna. Tugadh faoi Thionscadal Suirbhé Geoifisiceach What Lies Beneath feadh sé láithreán i bhFine Gall - Páirc na Rós, Baile an Ridire, Páirc na Coirre Duibhe, Baile Átha Cliath 15, an Ghléib, Sord, Clór Feirme Lusca, Baile an Lóndaigh, Diméin an Droichid Nua agus Páirc San Caitríona - chun aird a tharraingt ar láithreacht iarsmaí faoi dhromchla, go litriúil ar leac an dorais.

Lanestown Castle geophysical Survey

Taispeánadh na torthaí, lena n-áirítear láithreán nua a aimsíodh i mBaile an Lóndaigh, i dtaispeántas i Leabharlann Bhaile Bhlainséir agus tá mionsonraí ina leith sa bhileog thíos.

Is féidir an bhileog eolais What Lies Beneath Leaflet a fháil anseo.