alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Swords Main Street

Turas a Thabhairt ar Phríomhbhaile Fhine Gall

Discover More

DO THURAS A PHLEANÁIL:

Fad: Leathlá

Céimeanna: 1. Caisleán Shoird. 2: An Phríomhshráid/Ionad Siopadóireachta Pavilions. 3: Páirc Réigiúnach Ghleann Abhainn an Bharda

ACHOIMRE

Caith maidin i Sord, phríomhchathair Shoird. Tabhair cuairt ar Chaisleán Shoird ar an taobh ó thuaidh den Phríomhshráid. Caith tamall i mbun siopadóireachta fuinneoige ar an bPríomhshráid, roimh do bhealach a dhéanamh chomh fada leis an Pavilions, sula dtugann tú aghaidh ar Pháirc Réigiúnach Ghleann Abhainn an Bharda roimh dheireadh a chur le spraoi na maidine.

Swords Castle Entrance

Caisleán agus Páirc Bhaile Shoird

Overview

Lonnaithe i lár an bhaile ársa, baineann stair breis agus 800 bliain le Caisleán Shoird. Read more
Swords Castle Exterior
Caisleán agus Páirc Bhaile Shoird
Thóg Ard-Easpag Bhaile Átha Cliath, John Comyn, an caisleán thart ar an mbliain 1200 mar áit chónaithe agus lárionad riaracháin.
Swords Pavilions Shopping Centre

Ionad Siopadóireachta Pavillions

Overview

Tá Ionad Siopadóireachta an Pavilions suite i Sord, agus is ionad siopadóireachta é atá ar thús cadhnaíochta i mBaile Átha Cliath Thuaidh, ina bhfuil 90 siopa, bialann agus caifé chomh maith le hamharclann [email protected] le 11 scáileán, agus iad go léir faoin aon díon amháin.  Read more
Swords Pavilions Interior
Ionad Siopadóireachta Pavillions
Tá Ionad Siopadóireachta an Pavilions suite i Sord, agus is ionad siopadóireachta é atá ar thús cadhnaíochta i mBaile Átha Cliath Thuaidh, ina bhfuil 90 siopa, bialann agus caifé chomh maith le hamharclann .
Ward River Valley Park Swords

Páirc Réigiúnach Ghleann an Bharda

Overview

Is páirc líneach í Páirc Réigiúnach Ghleann an Bharda atá suite ar bhruach Abhainn an Bharda ó dheas ó bhaile Shoird. Read more
Ward River Valley park Swords Exercise Equipment
Páirc Réigiúnach Ghleann an Bharda
Clúdaíonn sé achar de 89 heicteár (220 acra) idir lár bhaile Shoird agus Droichead Chnoc Siáin.

All Rights Reserved © Fingal County Council