An Tionscadal Hide

The Hide Project

Tugadh cuireadh don ealaíontóir Garrett Phelan tionscadal ealaíne poiblí a shamhlú agus a cheapadh mar chuid de Chlár Ealaíne Poiblí na Comhairle arna mhaoiniú trí Scéim an Stáit Céatadán don Ealaín. Is saothar ealaíne é an TIONSCADAL HIDE i gceithre chuid, spreagtha ag stair phearsanta an ealaíontóra féin leis an gceantar agus an éiceolaíocht iontach atá in Inbhear Bhaile Roiséir, Lusca, ceantar a bhfuil cáil air as a saol éan. Osclaíodh an Dealbh Hide don Phobal an 13 Márta 2016.

AN TIONSCADAL HIDE i bhfoirm séadchomhartha feidhmiúil ón 21ú haois atá tiomanta do mhuintir Fhine Gall agus dá ngaireacht don tírdhreach, agus dá ngaol leis. Go háirithe, tugtar onóir dóibh siúd a thug a gcuid ama chun an comhshaol áitiúil, a fhlóra agus a fhána a chosaint, agus a chaomhnú.

Is éard atá sa DEALBH HIDE, atá suite ar láithreán líonta talún díchoimisiúnaithe ná dealbh bhuan ar ollmhór í Páirc Bhaile Roiséir atá comhdhéanta de; geata, cosán, duilliúr agus fána mórthimpeall agus struchtúr seasta in aice le Inbhear Bhaile Roiséir. Is saothar ealaíne é AN DEALBH HIDE ina chuirtear seirbhís ar fáil don chuairteoir mar phointe breathnóireachta atá go hiomlán feidhmiúil chun breathnú ar éin fara an inbhir. Feidhmeoidh sé mar spás chun comhrá, machnamh, oideachas agus iniúchadh a dhéanamh ar shaol na healaíne, an dúlra agus na polaitíochta. Tá AN DEALBH HIDE teilgthe i gcoincréit ghlas daite le bailchríoch uigeachta adhmaid an-réalaíoch. Tá an taobh istigh den DEALBH HIDE déanta as adhmaid agus snoite de láimh ag an ealaíontóir le siombailí a bhaineann leis an suíomh seo agus na téamaí athfhillteacha laistigh dá chuid saothar féin.

Is gné láidir de shaothar Phelan le deich mbliana anuas é an cleachtas éaneolaíochta. Is iad na héin agus a n-iompraíocht an comhéadan idir daoine agus an domhan fiáin. Is teachtairí, míleataigh, imircigh agus oracail dár gcomhshaoil iad. Leis AN TIONSCADAL HIDE tugtar spás oscailte dúinn atá i bhfolach agus atá daonlathach ag an am céanna.  Trí dhíograis bhuan a dhéanamh de bheith i láthair ag AN DEALBH HIDE tá Garrett Phelan ag tabhairt cuireadh dúinn an comhrá a thosú leis faoin gcomhshaol, an tsochaí agus na rudaí ealaíne atá ann.

Sraith de 28 prionta lí cartlainne atá sa SRAITH HIDE  atá clóite ar pháipéar Seapánach agus ansin ar pháipéar sróil Somerset ag baint úsáide as an modh chine-collé.  Cuirtear na 28 prionta i láthair i mbosca solandóir iontach ina bhfuil mapa saincheaptha den limistéar ina bhfuil an DEALBH HIDE suite, grianghraf den DEALBH HIDE agus aiste leis an ealaíontóir Isabel Nolan.  Táirgeadh AN SRAITH HIDE i gcomhar le stiúideo prionta mínealaíne Stoney Road Press. I ngach prionta tá líníocht mhionsonraithe d'éin a thaifead an t-ealaíontóir ar an suíomh agus a bhféadfadh cuairteoirí a bheith ag súil lena fheiceáil ar an láithreán.  Ionchorpraíonn na priontaí foclóir pearsanta an ealaíontóra féin de mhóitífeanna athfhillteacha

Is ardán riachtanach é www.thehideproject.com a úsáidtear chun smaointe maidir leis an tionscadal a fhorbairt agus a chur in iúl. Ina theannta sin, cuirfidh sé sonraí ar fáil faoi ghníomhaíochtaí leanúnacha agus faoi amanna oscailte AN DEALBH HIDE agus áireofar líníochtaí, foilseacháin i bhformáid irisín agus beochan le linn a shaoil.

Féadtar cuairteanna a thabhairt ar an Dealbh Hide ach coinne a dhéanamh.