Scoileanna Glasa

green schools

Tá 145 scoil i bhFine Gall cláraithe ar Chlár na Scoileanna Glasa. Cliceáil Anseo le haghaidh tuilleadh eolais maidir le Scoileanna Glasa

Tá An Taisce, i gcomhar leis na hÚdaráis Áitiúla, i mbun chlár náisiúnta na Scoileanna Glasa, ar clár 9 mbratach é. Ní mór do scoileanna tabhairt faoi oideachas agus roinnt tascanna agus tionscadal comhshaoil a thabhairt isteach i saol laethúil na scoile. Is iad na téamaí ná:

Bruscar & Dramhaíl       Fuinneamh             Uisce           Taisteal            Bithéagsúlacht

Saoránacht Dhomhanda - Bruscar & Dramhaíl     Saoránacht Dhomhanda - Fuinneamh

Saoránacht Dhomhanda - Timpeallacht Mhuirí          Saoránacht Dhomhanda - Taisteal

Ní mór gach bratach nua a choinneáil fad a dhéanann an scoil dul chun cinn i dtreo na brataí nua. Tacaíonn Comhairle Contae Fhine Gall leis na scoileanna trí eolas agus tacaíocht a chur ar fáil agus cuir i láthair comhshaoil a thabhairt do na daltaí. I mí Feabhra / mí an Mhárta, tugaimid faoi gach Measúnú Brataí Glaise. Faigheann thart ar 40 scoil i bhFine Gall Bratacha Téama nua Scoileanna Glasa gach bliain i mí na Bealtaine.

Déanaimid comhghairdeas le gach scoil as a gcuid iarrachtaí - na comhordaitheoirí agus coistí scoileanna glasa, na múinteoirí, na daltaí, na feighlithe agus na daoine ar fad a rinne a lán oibre chun é sin a chumasú.

 

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall