Resort Residency

Cuireadh tú le Resort Residency agus leis an gclár coimisiúnaithe Resort Revelations in 2014 nuair a tugadh cuireadh do rogha choimeádta ealaíontóirí a raibh nasc idir a saothair agus cleachtais ealaíne agus próifíl áitiúil, chultúrtha agus stairiúil an cheantair uathúil seo i dTuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath – Port Reachrann. Tá an Chónaitheacht á reáchtáil ag an ngnó áitiúil, Páirc Tithe Soghluaiste Lynders, atá suite ar an leithinis seo agus idir Reachrainn agus iar-Ospidéal Síciatrach Naomh Íde. Scrúdaigh na chéad ealaíontóirí an poitéinseal cruthaitheach a bhain leis an deis seo cónaí agus filleadh, agus is iontach an méid a tharla mar thoradh ar an gcur chuige seo. Thug breis is 20 ealaíontóir cuairt ar an suíomh agus d’fhill siad ar an suíomh chun saothar a dhéanamh ann, agus in 2016 bronnadh Gradam mór le rá Business to Arts ar Gerry Lynders as a gcur chuige misniúil urraíochta trí Oifig Ealaíon Fhine Gall. In 2018, thóg Gerry stiúideo ealaíne saintógtha chomh maith.

www.resortresidency.ie ag teacht go luath

Resort Residency