Lúfar agus Láidir  

Hale and Hearty

Is tionscadal atá maoinithe ag an AE é Lúfar agus Láidir a bhfuil sé mar aidhm aige rochtain ar eolas sláinte agus folláine a fheabhsú.  Ts é An tIonad Sonraí Oscailte sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (DPER) a bhainistíonn an tionscadal agus is iad comhpháirtithe an tionscadail: 

  • An Phríomh-Oifig Staidrimh
  • An Roinn Sláinte
  • Comhairle Contae Fhine Gall
  • Derilinx 
  • Braisle Sonraí agus Scamall na hÉireann (IDCC) 

 

Is é a bheidh mar thoradh ar an tionscadal ná “bonn eolais” d’eolas sláinte agus folláine, agus aip, a léireoidh úsáidí féideartha don bhonn eolais.

Chun níos mó eolais a fáil faoin tionscadal Lúfar agus Láidir tabhair cuairt ar láithreán gréasáin an tionscadail ag https://haleandhearty.ie/