Ag ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta na mBan 2021:Comhrá ar Cheannaireacht na mBan sa Phobal 

Tá Oifig Forbartha Pobail Chomhairle Contae Fhine Gall ag ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta na mBan le sraith comhrá ar líne le mná atá gníomhach i gceannaireacht i bhFine Gall.

FCC Womens International Day banner

Rinne Comhrá ar Cheannaireacht na mBan sa Phobal ceiliúradh ar éachtaí na mban agus aithneoidh sé na dúshláin agus deiseanna a bhíonn ag mná agus iad i mbun gníomhaíochta pobail.

I mbun comhrá leis an Dochtúir Lucy Michael, bhí Geraldine Rooney, ó Líonra Rannpháirtíochta Pobail Fhine Gall agus Ionad um Maireachtáil Neamhspleách Bhaile Bhlainséir, Ayodele Yusuf, ó Fhóram Lánpháirtíochta Bhaile Brigín, Bridie O’Reilly ó Chomhairle Dhaoine Scothaosta Fhine Gall, Shelly Gaynor, ó Ghluaiseacht Maireachtála Neamhspleách na hÉireann, Catherine Joyce ó Ghrúpa Forbartha Lucht Siúil Bhaile Bhlainséir agus AnnMarie Farrelly, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Fhine Gall.

 

Chun léargas ginearálta ar an tionscadal agus tiomsú gairid na n-agallamh a fháil cliceáil thíos

Ayodele Yusuf, ó Fhóram Lánpháirtíochta Bhaile Brigín, cliceáil thíos

Bridie O’Reilly ó Chomhairle Dhaoine Scothaosta Fhine Gall, cliceáil thíos

Catherine Joyce ó Ghrúpa Forbartha Lucht Siúil Bhaile Bhlainséir cliceáil thíos

AnnMarie Farrelly, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Fhine Gall. cliceáil thíos

Geraldine Rooney, ó Líonra Rannpháirtíochta Pobail Fhine Gall agus Ionad um Maireachtáil Neamhspleách Bhaile Bhlainséir cliceáil thíos

Shelly Gaynor, ó Ghluaiseacht Maireachtála Neamhspleách na hÉireann, cliceáil thíos