Tuarascáil Bhliantúil an ÚITA 2020

ANCA Annual report graphic

D’fhoilsigh an tÚdarás Inniúil um Thorann Aerárthaí a dtuarascáil bhliantúil don bhliain 2020. Tugtar léargas ginearálta sa tuarascáil ar rialachas agus feidhmeanna an Údaráis Inniúil. Déantar athbhreithniú ann ar chlár oibre an ÚITA a soláthraíodh in 2020 agus tugtar spléachadh ann freisin ar an gclár oibre a bheidh ag teacht aníos sa bhliain 2021.

 

Cliceáil thíos chun an tuarascáil bhliantúil a léamh:

 

ANCA Annual Report 2020 (English)

ANCA Tuarascáil Bhliantúil 2020 (Gaeilge)