Tá Oifig Ealaíon Fhine Gall ag lorg léirithe spéise do Chónaitheacht Saoire 2020

Tá Oifig Ealaíon Fhine Gall ag lorg léirithe spéise anois ó ealaíontóirí ar mian leo go mbreithneofaí iad do Chónaitheacht Saoire 2020 ag Páirc Tithe Soghluaiste Lynders, Port Reachrann.

Resort residency

Tá Oifig Ealaíon Fhine Gall ag lorg léirithe spéise anois ó ealaíontóirí ar mian leo go mbreithneofaí iad do Chónaitheacht Saoire 2020 ag Páirc Tithe Soghluaiste Lynders, Port Reachrann.

Agus an pháirc á hathoscailt arís don séasúr, tá áthas an domhain orainn dhá chónaitheacht nua a fhógairt a bheidh ar fáil le haghaidh roghnúchán dátaí i Lúnasa agus Meán Fómhair 2020. Tá na cónaitheachtaí ann ar feadh seachtaine amháin agus tá súil againn go bhfillfidh na cónaitheoirí i 2021 le haghaidh fanacht breise agus don chlár ‘Resort Revelations’ bliantúil.

Tosaíonn an chónaitheacht leis an gcónaitheacht thosaigh agus tugtar cuireadh ar ais do na cónaitheoirí go dtí an ceantar an bhliain ina dhiaidh sin chun obair a chruthú mar chuid den chlár ‘Resort Revelations’ agus go minic i gcomhpháirtíocht leis an bhFéile áitiúil ‘Bleeding Pig’. Tá an chónaitheacht oiriúnach d’ealaíontóirí aonair nó d’fhoirne beaga. Is comhoibriú dearfach é le muintir Lynders a chuireann timpeallacht fháilteach ar fáil do na healaíontóirí cónaitheacha.

Dúirt Méara Fhine Gall, An Comhairleoir David Healy; “Tá sé go hiontach go bhfuil an Chónaitheacht Saoire ar ais arís i mbliana. Tá an Chónaitheacht Saoire agus an clár ealaíne poiblí ‘Resort Revelations’ a ghabhann leis ag feidhmiú i gcomhpháirtíocht le Páirc Tithe Soghluaiste Lynders ó 2014. Is deis den scoth í d’ealaíontóirí chun timpeallacht álainn agus uathúil Phort Reachrann a fhiosrú.”

Dúirt Stiúrthóir Seirbhíse Chomhairle Contae Fhine Gall, Margaret Geraghty; “Tá áthas an domhain orainn i gcónaí cuireadh a thabhairt d’ealaíontóirí chun aithne a chur ar Fhine Gall, tá an chónaitheacht lárnach i Straitéis Ealaíne an chontae go háirithe ina huaillmhian chun barr feabhais a chumasú agus daoine agus smaointí a nascadh trí na healaíona.”

Míníonn Comhordaitheoir Ealaíne Poiblí Caroline Cowley;” D’óstáil an chónaitheacht cuid de na healaíontóirí is spreagúla in Éirinn agus aithnítear í mar chlár a thacaíonn le forbairt agus cur i gcrích smaointí nua atá fréamhaithe agus spreagtha ag na ceantair áitiúla, tírdhreach,oidhreacht agus pobal.”

Is é an stipinn don Chónaitheacht ná 500, agus soláthraítear cóiríocht ar an láthair i dteach soghluaiste atá lonnaithe sa pháirc. Socraítear spás stúideo ainmnithe agus fáilte chuig an gceantar áitiúil.

Chun iarratas a dhéanamh, cuir isteach C.V le déanaí agus léiriú spéise ag léiriú do spéis sa chónaitheacht áirithe seo agus seol iad chuig [email protected] . Is é an dáta deiridh d’iarratais ná 20ú Iúil ag 5in.

Le haghaidh tuilleadh eolais, tabhair cuairt ar www.fingalarts.ie áit ar féidir féachaint ar agallamh físe le Gerry Lynders ó Pháirc Tithe Soghluaiste Lynders a thugann léargas ar an gcineál oibre a rinneadh sa pháirc mar chuid den Chlár Cónaitheachta.

Íomhá:

Bunús agus Úsáidí Chloigthithe le Gareth Kennedy, dealbh tuí, páirc Chinkwell, Cónaitheacht Ionad Saoire, Port Reachrann, 2015, Creidiúint Íomhá @briancregan