alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Emergency Management

30 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19-Cabhraigh linn cabhrú libh

Beidh oifigí poiblí Chomhairle Contae Fhine Gall dúnta don phobal i gcoitinne ón lá amárach (Dé Luain, an 29 Márta) ar aghaidh.
 

Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an fhógra a rinne an Taoiseach go dtabharfar bearta nua #COVID-19 isteach tráthnóna Dé hAoine.
 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad Cúraim Custaiméirí trí ghlao ar 01 8905000.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar line

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie 

 

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

An Scéim Cúnaimh Airgeadais d’Imeachtaí agus Féilte 2020

Sheol Aonad Imeachtaí Chomhairle Contae Fhine Gall a ghairm ar iarratais do ghrúpaí agus eagraíochtaí a lorgaíonn cúnamh airgeadais d’Fhéilte agus Imeachtaí a thitfidh amach in 2020.

Malahide Castle concert series

Glacfar le hiarratais ar imeachtaí nó féilte reatha agus/nó nua a dhéanann spásanna poiblí a thabhairt chun beochta ar bhealaí cruthaitheacha agus/nó nuálacha agus/nó atá dírithe ar thionchar intomhaiste turasóireachta a fhorbairt sa Chontae.

Caithfidh páirtithe ar spéis leo roinnt critéir cháilitheachta eile a shásamh, an méid seo a leanas ina measc:

  • Caithfear daoine a mhealladh chun freastal ar na himeachtaí, go ginearálta, agus caithfidh siad a bheith cuimsitheach i dtaobh cúrsaí sóisialta de.
  • Caithfidh na himeachtaí a léiriú go soiléir gur féidir leo tairbhí geilleagracha, sóisialta agus/nó cultúrtha a chruthú.
  • Caithfidh na himeachtaí cur le féilire imeachtaí an Chontae maidir le cuairteoirí thar lear a mhealladh.
  • Caithfidh na himeachtaí cuspóir an Aonaid Imeachtaí a bhaint chun clár ilchineálach imeachtaí a chur le chéile i gcaitheamh na bliana, leathadh ábhair, séasúrach agus tíreolaíoch ina measc.
  • Caithfidh na himeachtaí inbhuanaitheacht airgeadais agus an acmhainneacht a léiriú chun an t-imeacht a fhorbairt.
  • Caithfidh na himeachtaí plean caidrimh phoiblí agus margaíochta soiléir a bheith acu, straitéis meán sóisialta ina measc chun an t-imeacht a chur chun cinn go gníomhach.

Tacaíonn Aonad Imeachtaí Chomhairle Contae Fhine Gall leis an turasóireacht trí Straitéis Turasóireachta Fhine Gall 2017-2022 agus le gnólachtaí inár mbailte trí chlár fadréimseach imeachtaí.

Ó cruthaíodh an tAonad Imeachtaí in 2010, tá méadú bliain ar bhliain tagtha ar líon na n-imeachtaí atá á gcur ar siúl agus a dtacaítear leo gach bliain. Meascán atá sa chlár d’imeachtaí féin Chomhairle Contae Fhine Gall, imeachtaí i gcomhpháirtíocht le comhlachtaí eile a bhfuil a mhacasamhail de chuspóirí acu agus imeachtaí a reáchtálann eagraithe seachtracha a fhaigheann ranníocaíochtaí díreacha cistithe ó Chomhairle Contae Fhine Gall trí chlár cúnaimh airgeadais.

Is é an dáta deiridh d’iarratais ar chistiú 3pm Dé Máirt, an 17 Nollaig 2019 d’imeachtaí a thitfidh amach in 2020.

Chun na Critéir Cháilitheachta agus Iarratas a íoslódáil, cliceáil anseo.

Chun teacht ar bhreis faisnéise agus foirm iarratais, seol ríomhphost, le do thoil, chuig [email protected].

All Rights Reserved © Fingal County Council