Na Chéad Stáisiún Líonta Buidéal Gan Tadhall san Eoraip á leathadh amach i gceantar Fhine Gall

Tá na chéad stáisiún líonta buidéal gan tadhall san Eoraip á leathadh amach i gceantar Fhine Gall ag cuideachta áitiúil Ecofil do Chomhairle Contae Fhine Gall. 

Ecofil18 (4)

Tá na chéad stáisiún líonta buidéal gan tadhall san Eoraip á leathadh amach i gceantar Fhine Gall ag cuideachta áitiúil Ecofil do Chomhairle Contae Fhine Gall. Suiteáladh an chéad cheann de naoi n-aonad Ecofil i sráidbhaile Bhinn Éadair agus tá an tsuiteáil gan tadhall i bhfeidhm anois ag acomhal Bhóthar an Chuain agus Bhóthar na Mainistreach.

Soláthraíonn na stáisiúin nua líonta buidéal uisce gan tadhall, glan agus sábháilte gan an baol go leagfaidh daoine lámh ar chnaipí ardúsáide a d’fhéadfadh scaipeadh ionfhabhtú a mhéadú. Is féidir le húsáideoirí buidéal uisce a chur sa ghabhdán agus braithfear gluaiseacht, rud a chuirfidh an meaisín ar siúl. Chun scaipeadh féideartha pataiginí a laghdú tuilleadh, cuireann an dearadh ‘gan tadhall’ cosc ar bhéal an bhuidéil teacht i dteagmháil leis an mbuinne.

Dúirt Méara Fhine Gall, an Comhairleoir David Healy: “Tá Comhairle Contae Fhine Gall tiomanta, trínár bPlean Gníomhaíochta um Athrú Aeráide, líonra scairdeán uisce óil phoiblí a bhunú chun cabhrú le dramhaíl phlaisteach a laghdú. Tá sé ríthábhachtach an spleáchas ar phlaisteach a laghdú agus inbhuanaitheacht uisce a fheabhsú agus muid ag obair chun dul i ngleic leis an athrú aeráide agus chun ár dtimpeallacht agus ár n-aigéan a chosaint. Tá sé de bhuntáiste breise ag an suiteáil nua seo go bhfuil ról ríthábhachtach aige maidir le sláinte an phobail a chosaint le linn na tréimhse Covid-19."

Dúirt Peter Wynne, Stiúrthóir Bainistíochta Ecofil: “Tá ríméad ar an bhfoireann ag Ecofil a bheith ag obair le Comhairle Contae Fhine Gall chun ár stáisiúin nua líonta buidéal gan tadhall a chur i bhfeidhm. I lár phaindéim Covid-19, rinneamar ár n-aonad a dhíchoimisiúnú go sealadach agus d’oibríomar ar éagsúlú a dhéanamh ar ár raon táirgí lena chinntiú go bhféadfaimis leanúint ar aghaidh le rochtain ar uisce a sholáthar ar bhealach sábháilte. Ag Ecofil, creidimid go bhfuil rochtain ar uisce glan i limistéir phoiblí lárnach sa troid i gcoinne plaistigh aonúsáide."

Sna seachtainí amach romhainn, suiteálfar na haonaid bhreise ar fud limistéar Fhine Gall sa Droichead Nua, Diméin Mhullach Íde, Diméin Ard Giolláin, Páirc San Caitríona, Caisleán Shoird, Páirc na Mílaoise, Páirc Sheantraibh agus Páirc Bhaile an Hartaigh.

Dúirt Stiúrthóir Oibríochtaí Chomhairle Contae Fhine Gall David Storey: “Beidh sé éasca rochtain a fháil ar na meaisíní athlíonta buidéal gan tadhall agus is tionscnamh sláinte agus folláine atá neamhdhíobhálach don timpeallacht atá ann. Chomh maith le truailliú plaisteach a chosc agus an comhshaol a chosaint, tá gné thábhachtach ann maidir le sláinte an phobail le linn na tréimhse Covid-19 toisc nach mbeidh gá teagmháil a dhéanamh le meaisín. "

Tá méadair sreafa uisce dhigiteacha ag na haonaid atá á suiteáil i bhFine Gall agus déantar cianmhonatóireacht orthu, a dhéanann monatóireacht ar an aschur chun líon na mbuidéal uisce plaisteach nach rachaidh i gcúrsaíocht in Éirinn a chinneadh. Fuair anailís ar chaoga stáisiún uisce poiblí Ecofil in údaráis áitiúla, a rinneadh in 2019, go ndéantar 365,000 lítear, nó 730,000 buidéal a shábháil ó líonadh talún ar bhonn bliantúil.