Maoiniú agus Forbairt | ARDÁN 31 – Tríocha hAon Sparánachtaí Ealaíontóra Lár Gairme ó Údaráis Áitiúla ar fud na tíre

Cuireann Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Fhine Gall agus Cumann Oifigí Ealaíon na nÚdarás Áitiúil (LAAOanna), i gcomhar leis an gComhairle Ealaíon, ARDÁN 31 i láthair

Deis náisiúnta d’ealaíontóirí a gcleachtas a fhorbairt agus tástáil a dhéanamh ar a smaointe nua maidir le comhoibriú, taighde, forbairt lucht féachana, comhfhorbairt áite agus a gcuid oibre a roinnt.

Dúirt Méara Fhine Gall, An Comhairleoir David Healy: “Tá stair fhada ag Comhairle Contae Fhine Gall ag tacú le healaíontóirí ar fud Fhine Gall agus leanfaidh an tacaíocht nua seo an traidisiún sin. Ag obair i dteannta leis an gComhairle Ealaíon, tabharfaidh Ardán 31 cúnamh airgeadais agus forbartha d’ealaíontóirí. Is iontach an rud comhoibriú idir Comhairle Contae Fhine Gall agus an Chomhairle Ealaíon a fheiscint chun cuidiú le healaíontóirí ar fud na hÉireann le linn na tréimhse deacra seo d’earnáil na n-ealaíon. Ní hamháin go soláthróidh sé seo tacaíocht airgeadais ach tacaíocht fhorbartha agus líonraithe le healaíontóirí ar fud na hÉireann.”

Deartha chun tacú le forbairt ghairme agus í a thairiscint do 31 ealaíontóirí lár gairme (ealaíontóir amháin i ngach ceann de na 31 údarás áitiúil timpeall na hÉireann), tá dhá ghné thacaíochta d’ealaíontóirí rannpháirteacha sa scéim: airgeadais agus forbartha. Gheobhaidh ealaíontóirí sparánacht dar luach €8,000 chun infheistíocht a dhéanamh iontu féin agus ina gcleachtas, in éineacht le rannpháirtíocht i gcreat comhairleach agus forbartha agus i líonra piaraí.

Tá an gradam oscailte d’ealaíontóirí in aon disciplín agus cleachtas, atá lonnaithe in Éirinn, chomh maith le cleachtas agus dearadh ildisciplíneach agus de gach cineál.

Tá sé deartha chun tacú le healaíontóirí lár gairme a chaithfidh a bheith ag fáil tacaíochta/infheistíochta ó Oifig Ealaíon an Údaráis Áitiúil nó ón gComhairle Ealaíon le trí bliana anuas.

Le breis agus 35 bliain d’oibrigh Oifigí Ealaíon an Údaráis Áitiúil go díreach le healaíontóirí chun a chinntiú go n-éireoidh leis na healaíona i ngach pobal.  Lig oibriú i measc an ghnáthphobail agus ar bhealach bunúsach d’Oifigigh Ealaíon riachtanais ealaíontóirí a aithint agus freagairt dóibh, ag coinneáil an clár oibre ealaíon agus cultúrtha dírithe agus ábhartha i dtimpeallachtaí athraitheacha.  

“Tá an-áthas orainn oibriú leis an gComhairle Ealaíon chun eolas a dhéanamh do bhealaí nua agus iad a threorú chun oibriú i gcomhpháirtíocht i dtreo forbairt sna healaíona i bhFine Gall”, a dúirt Rory O’Byrne, Oifigeach Ealaíon Chomhairle Contae Fhine Gall. “Ag croílár é seo go léir tá ealaíontóirí, scríbhneoirí, ceoltóirí, aisteoirí, taibheoirí, damhsóirí agus déantóirí scannán. Samhlaímid an scéim phíolótach seo mar ardán do na daoine cruthaitheacha seo chun luach a chur ar a gcuid ama, a gcuid oibre agus a gcomhoibriú a léiriú, ag roinnt a gcuid foghlama go háitiúil agus go náisiúnta mar oidhreacht an tionscadail.” 

“Tá sé mar aidhm ag an sparánacht an t-am agus na hacmhainní a thabhairt d’ealaíontóirí chun smaoineamh, smaointe nua a thástáil, taighde a dhéanamh ar chur chuige nua agus machnamh a dhéanamh ar a gcleachtas ealaíne agus dul i ngleic leis,” a dúirt Maureen Kennelly, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon. “Tá áthas an domhain ar an gComhairle Ealaíon dul i gcomhpháirtíocht le húdaráis áitiúla, atá ag freagairt go machnamhach agus go huaillmhianach don timpeallacht dhúshlánach d’ealaíontóirí. Tá an scéim sparánachtaí seo difriúil ó chinn eile mar gheall ar an líonra tacaíochta a mheastar go cúramaach in Ardán 31.”

Bunóidh an scéim creat líonraithe d’ealaíontóirí rannpháirteacha, ag tabhairt isteach líon smaointeoirí criticiúla chun a gcuid oibre agus a gcuid foghlama a roinnt, agus comhrá náisiúnta a spreagadh faoi obair a chruthú i gcomhthéacsanna áitiúla. Beidh cineál cruinn an chreata tacaíochta ealaíontóra seo bunaithe ar mholtaí agus suimeanna na 31 ealaíontóirí a roghnófar.

Spriocdháta iarratais: Dé Luain 30ú Samhain ag 17.00 (5in).
Treoirlínte agus nós imeachta iarratais:
platform31.localartsireland.ie/

 

Cumann Oifigí Ealaíon na nÚdarás Áitiúil
Foilsithe: 10 Samhain, 2020 (18 uair ó shin)

€8,000.00

Catagóir

 

Spriocdháta Iarratais

30 Samhain, 5in

Nasc go Treoirlínte   

https://platform31.localartsireland.ie/about-platform-31