Foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil 2019 an Údaráis Inniúil um Thorann Aerárthaí

Tugtar réamheolas sa tuarascáil ar an Údarás, tugtar achoimre inti ar a oibríochtaí in 2019 agus cuirtear léargas ar fáil inti ar an obair a dhéanfaidh sé amach anseo.

Foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil an Údaráis Inniúil um Thorann Aerárthaí don bhliain 2019.

Tá an tuarascáil ar fáil faoi láthair i mBéarla, agus cuirfear leagan Gaeilge di ar fáil go gairid.

Tugtar réamheolas sa tuarascáil ar an Údarás, tugtar achoimre inti ar a oibríochtaí in 2019 agus cuirtear léargas ar fáil inti ar an obair a dhéanfaidh sé amach anseo.

Is féidir leat amharc ar an tuarascáil anseo.