Fógairt Faighteoirí Rathúla na Scéime Tacaíochta d’Ealaíontóirí 2021

Tá fíoráthas ar Oifig Ealaíon Fhine Gall faighteoirí rathúla na Scéime Tacaíochta d’Ealaíontóirí 2021 a fhógairt.

Artists Support Scheme 2021

Leithdháileadh suim de €150,000 i mbuiséad Chomhairle Contae Fhine Gall 2021 chun tacú le híoc na Scéime Tacaíochta d’Ealaíontóirí. Thug an Oifig Ealaíon cuireadh le déanaí d’ealaíontóirí i gceantar riaracháin Fhine Gall iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú, ba é Dé hAoine 26ú Feabhra an dáta deiridh chun iarratas a fháil.
I mbliana méadaíodh buiséad na scéime faoi 50% ó €100,000 go €150,000 rud a d’fhág gur tháinig méadú ar na dámhachtainí molta. Chuir 102 ealaíontóir iarratas isteach agus d’éirigh le 89 ealaíontóir ina n-iarratas, agus bronnadh na méideanna seo a leanas orthu, a ceadaíodh ag cruinniú comhairle an 12ú Aibreán 2021.

DRÁMAÍOCHT/SCANNÁNAÍOCHT
Conor Dowling: €1,750
Jijo Sebastian: €1,500
Sarah Ahern: €1,750
Aonghus McAnally Snr: €2,000
Aonghus Óg McAnally: €2,000
Rachel O’Byrne: €1,500
Declan Gorman: €2,000
Anthony Brophy: €1,750
Simona Roveda: €1,500
Eric Fraad: €1,500
Tony Cash: €800
Helena Gouveia Monteiro: €850
Caoimhe O’Malley: €1,500
Colette Cullen: €1,500
Clare Barrett: €1,750
Gary Keegan: €2,500
Tracy Martin: €1,500
Soirse Burns: €1,000
Robbie Walsh: €1,500
                    
LITRÍOCHT
Melatu Uche Okorie: €3,000
Brian Gallagher: €2,500
Megan Wynne: €1,750
SP(Síle) McArdle: €1,750
Susan McKay: €3,000
Kevin Breathnach: €2,200
Eithne Lannon: €1,750
Bobby Aherne: €1,250
Damien B Donnelly: €1,250

CEOL
Odd Morris: €1,800
Teresa O’Donnell: €4,000
Rhona Clarke: €1,693
Éadaoin Copeland: €1,470
Danny Carroll: €2,095
Lucy O’Byrne: €4,000
Niall Murphy, Oh Boland: €1,800
Caitriona O’Leary: €2,592
Michelle O’Rourke: €4,000
Rossa Nutty: €1,500

DAMHSA
Ciara O’Regan: €2,000
Emily Aoibheann McDonnell: €4,000

AMHARC-EALAÍN

Laura Carroll: €1,000
Joyce Garvey: €1,000
Cliona Noonan: €2,000
Ruth Clinton & Niamh Moriarty: €3,250
Sanja Todorovic: €750
Katie O’Neill: €1,250
Brian Giles: €500
Elizabeth Levey: €750
Aoife Scott: €2,500
Nina McGowan: €750
Andrew Carson: €1,250
Colm MacAthlaoich: €1,250
Elaine Grainger: €2,500
Elke Westen: €750
Niall de Buitléar: €2,500
Marie Hanlon: €1,750
Corrina Earlie: €750
Patricia Hennessy: €750
Deborah Hewson: €265
Kerry Guinan: €3,250
Monika Gupta: €1,000
Elizabeth Archbold: €750
Thomas Brezing: €2,000
Aoibheann Greenan: €3,250
Ann Ensor: €925
Phill Foley: €1,000
Steven Maybury: €1,750
Hazel Egan: €1,250
Nicola Weldon: €1,250
Natalie Pullen: €1,250
Aoife Dunne: €3,250
Sean Molloy: €3,250
Anne Callanan: €500
Sorcha O’ Farrell: €422
Jackie Flanagan: €500
Michele Hetherington: €460
Susan Buttner: €1,000
Rob O’Shea: €1,000
Paul Darcy: €750
Louis Haugh: €1,500
Aideen Farrell: €1,500
Sarah Muthi: €1,250
Ellen Duffy: €1,100
Áine Philips: €1,000
Laura Skehan: €3,250
Dee Barragry: €1,500
Yvonne McGuinness: €1,750
Susan Early: €1,250
Aaron Smyth: €2,028