Físeán Cuimhneacháin Faoi Chreachadh Bhaile Brigin a sheoladh

Tá gliondar croí ar Chomhairle Contae Fhine Gall clár faisnéise cuimhneacháin a sheoladh ar meabhrúchán oiriúnach agus marthanach é den mhéid ullmhúcháin a rinne grúpaí áitiúla agus Ionadaithe Tofa ó Bhaile Brigín agus dá dtiomantas don phleanáil a rinneadh ar chuimhneachán céad bliain Chreachadh Bhaile Brigín, a thit amach anuraidh.

Sack of Balbriggan Video

Tá gliondar croí ar Chomhairle Contae Fhine Gall clár faisnéise cuimhneacháin a sheoladh ar meabhrúchán oiriúnach agus marthanach é den mhéid ullmhúcháin a rinne grúpaí áitiúla agus Ionadaithe Tofa ó Bhaile Brigín agus dá dtiomantas don phleanáil a rinneadh ar chuimhneachán céad bliain Chreachadh Bhaile Brigín, a thit amach anuraidh. Cé gur thit roinnt imeachtaí amach, múrphictiúr a phéinteáil a choimisiúnaigh Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Fhine Gall, agus Féile Staire Leabharlanna Chomhairle Contae Fhine Gall san áireamh a dhírigh ar na himeachtaí a bhain le Creachadh Bhaile Brigín, bhí roinnt de na himeachtaí níos mó a bhí beartaithe, cosúil le cuairt a thabharfadh an tUachtarán Mícheál D. Ó hUiginn ar Bhaile Brigín le cur ar ceal, ar an drochuair.

Cruthaíonn seoladh an fhíseáin seo deis dóibh siúd nach raibh in ann páirt a ghlacadh sna cuimhneacháin agus ceadaíonn sé dóibh ní hamháin foghlaim faoi na himeachtaí a bhain le Creachadh Bhaile Brigín ach an méid obair ullmhúcháin a rinne na daoine áitiúla, an iomaí grúpa spéise agus baill thofa Bhaile Brigín agus a dtiomantas a theastaigh ó imeachtaí cuimhneacháin Chreachadh Bhaile Brigín a thabhairt faoi deara i bpearsan.

Déantar cur síos san fhíseán, atá cistithe ag an Oifig Cuimhneachán mar chuid de Dheich mBliana na gCuimhneachán, ar conas a rinne bás beirt fhear agus go leor tithe agus gnólachtaí ar fud an bhaile a scriosadh ina dhiaidh sin an baile gnó faoi rath a mhilleadh go ceann blianta fada dá éis sin. Léirítear san fhíseán athléimneacht mhuintir Bhaile Brigín agus a gcumas oibriú as lámh a chéile chun an scrios a shárú agus a gcosa a thabhairt leo as an eachtra thubaisteach seo.

Dúirt Méara Fhine Gall, an Comh. David Healy, “Fáiltím roimh sheoladh an fhíseáin seo a dhéanann comóradh ar Chreachadh Bhaile Brigín.    Tugtar léargas san fhíseán ar an oíche chinniúnach seo i stair an Bhaile agus tugann sé chun solais freisin an obair chuimhneacháin atá á déanamh ag grúpaí pobail sa Bhaile inniu, le tacaíocht ó ionadaithe tofa agus Comhairle Contae Fhine Gall.”

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Fhine Gall, AnnMarie Farrelly: “Tá gliondar croí orm go bhfuil an físeán seo de Chuimhneachán Chreachadh Bhaile Brigín á sheoladh.  Cruthóidh seo tuiscint níos fearr ar stair Bhaile Brigín i measc pobal níos fairsinge de réir mar a leanaimid bheith tiomanta do thodhchaí gheal don bhaile a athshamhlú agus a fhorbairt.  Tugann an Chomhairle chéad tús áite do thionscadal Ár mBaile Brigín agus leagfaidh sé bunchloch dhaingean faoin mbaile a chabhróidh leis tabhairt faoi bhorradh ar bhealach inbhuanaithe sna céad bliain eile amach romhainn.”

Dúirt Emer O’Gorman, Stiúrthóir, Fiontraíocht Gheilleagrach, Turasóireacht agus Forbairt Chultúrtha, “Táim thar a bheith bródúil as clár faisnéise cuimhneacháin Chreachadh Bhaile Brigín agus as an obair dhian, an tiomantas agus an dúthracht a theastaigh ó gach duine a bhí bainteach chun é a chur le chéile. Píosa álainn leagáide é a cheadóidh ní hamháin don ghlúin amach anseo tuiscint a fháil ar na himeachtaí millteanacha a thit amach i mBaile Brigín i 1920 ach léireoidh sé freisin dóibh go bhfuil na luachanna láidre pobail a thug Baile Brigín slán as na tréimhsí uafásacha siúd 100 bliain ó shin fós á gcothú inniu. Léiríonn sin ómós don bhaile agus dóibh siúd go léir a chónaíonn ann.”

Is féidir an físeán a fheiceáil anseo https://youtu.be/ifX5bSf_CtE

Sack of Balbriggan