Dúnfar tógáil i rith shrianta Leibhéal 5

Dúnfar tógáil mar gheall ar shrianta Leibhéal 5 ó 6pm Dé hAoine, an 8 Eanáir, agus beidh eisceachtaí teoranta ann, an méid seo a leanas ina measc:

  • tionscadail bhunriachtanacha sláinte agus ghaolmhara, iad siúd san áireamh a bhaineann le scaipeadh COVID-19 a chosc, a theorannú, a íoslaghdú nó a mhoilliú
  • tionscadail tithíochta sóisialta, tithe folmha san áireamh, a n-ainmníonn Údaráis Áitiúla iad mar shuíomhanna bunriachtanacha, bunaithe ar chritéir shocraithe
  • deontais chun tithíocht a oiriúnú nuair a chomhaontaíonn an t-úinéir tí leis go ndéantar oiriúnuithe ina dteach
  • bonneagar ríthábhachtach iompair agus fóntais a dheisiú, a chothabháil agus a thógáil
  • d’ainmnigh an Roinn Oideachais suíomhanna áiseanna oideachais mar shuíomhanna bunriachtanacha
  • seirbhísí bunriachtanacha nó éigeandála cothabhála agus deisiúcháin a sholáthar agus a chur ar fáil do ghnólachtaí agus áiteanna cónaithe (seirbhísí leictreacha, gáis, ola, pluiméireachta, gloinithe agus dín) ar bhonn éigeandála glaoch amach
  • tionscadail mhóra áirithe tógála san earnáil easpórtála / infheistíochta dírí eachtraí bunaithe ar chritéir shocraithe
  • maidir le tithe príobháideacha atá beagnach críochnaithe agus a bhfuil daoine ag súil le cónaí iontu faoin 31 Eanáir 2021, obair sheiceála, agus obair feabhsúcháin bhunriachtanach san áireamh, cosúil le hoibreacha piríte atá beagnach críochnaithe, ba cheart leanúint leis na hoibreacha lena cheadú d’úinéirí tí bogadh isteach ina dtithe. Ba cheart leanúint freisin le córais téimh, uisce, leathanbhanda agus leictreachais a shuiteáil lena chabhrú le daoine cónaí ina dtithe.

 

 

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall