Achoimre ar Mhaolú Torainn ó Aerárthaí foilsithe ag ANCA

Tá tuairisc achomair foilsithe ag an Údarás Inniúil um Thorann ó Aerárthaí maidir le maolú torainn. 

ANCA Infographic

The report provides examples of mitigation measures which can be used by the aviation industry to help reduce and manage aircraft noise. The report also provides an overview of the noise management systems and practices currently in place at Dublin Airport.

Cuireann an tuairisc samplaí ar fáil de bhearta maolaithe ar féidir leis an tionscal eitlíochta a úsáid chun cabhrú leis an torann ó aerárthaí a laghdú agus a bhainistiú.Tugann an tuairisc achoimre freisin ar na córais bhainistíochta torainn agus na cleachtaí atá i bhfeidhm faoi láthair in Aerfort Bhaile Átha Cliath.

Cliceáil anseo chun an tuairisc a léamh.