Ionaid Bailithe Crann Nollag lena hathchúrsáil 2021

Beidh Comhairle Contae Fhine Gall ag glacadh le Crainn Nollag lena hathchúrsáil ag na hionaid a leanas  ó 4 go 17 Eanáir 2021.

Baile Brigín/Na Sceirí/ An Ros/Lusca

(Eolas – Iosta Oibríochta, teil. 01 890 5000)  

 • Carrchlós Bhóthar na bhFolcadán, Baile Brigín
 • Carrchlós Bharr na gCaorach, Bóthar Bhaile Brigín
 • Spás Oscailte Bhaile an Iúir, Ros
 • Páirc Orlynn, Bóthar Rochtana, Lusca

Sord/Domhnach Bat/Port Reachrann

(Eolas - Iosta Oibríochta, teil. 01 890 5000)

 • Ionad Athchúrsála an Inbhir (gnáthuaireanta oscailte amháin)
 • Páirceanna Imeartha Mainéar Sord
 • An Chearnóg, Domhnach Bat
 • An Sruthán, Port Reachrann
 • Carrchlós Diméin Sheantraibh

 

Mullach Íde/Port Mearnóg/Baile Dúill/Binn Éadair

(Eolas – Iosta Oibríochta, teil. 01 890 5000) 

 • Carrchlós Poiblí, Bóthar na Trá, Port Mearnóg 
 • Carrchlós na mBruach, Mullach Íde
 • Carrchlós an Chúlbhóthar, Caisleán Mhullach Íde, Mullach Íde
 • Páirc Ghráinseach na Mara, Baile Dúill
 • Páirc Chill Fhionntain, Cill Fhiontain 
 • Carrchlós an Chalaidh, Binn Éadair 

Tá pointe fágála na gCrann Nollag i gCúirt Chionn Sáile dúnta anois mar gheall ar chúinsí gan choinne. Tá an pointe fágála is gaire ag Caisleán Mhullach Íde

(Eolas – Iosta Oibríochta, teil. 01 890 5000)

 

 • Carrchlós Pháirc na Mílaoise, Síneadh Bhóthar Snugborough, Cúil Mhín - uaireanta oscailte na páirce amháin
 • Spás Oscailte Pháirc Bhaile Chathail / Bhéal Átha Liag (os comhair an bhealaigh isteach chuig Ionad Siopadóireachta Bhaile Chathail)

Tabhair faoi deara, le do thoil, go ghlacfar le Crainn Nollag amháin ag na h-ionaid thuas, ní ghlacfar le dramhaíl ghlas, seastáin Crainn Nollag srl 

Ba mhaith le Comhairle Contae Fhine Gall Nollaig Shona agus Athbhliain Faoi Mhaise a ghuí ar ár gcustaiméirí go léir