Glantachán Pobail Bhaile Átha Cliath

Dublin Community Clean up 2023 image

Glac páirt i nGlanachán Pobail Bhaile Átha Cliath i mbliana ar an Satharn 22 Aibreán, Lá na Cruinne. Cláraigh mar ghrúpa nó mar dhuine aonair don iarracht ghrúpa seo chun ár spásanna a choinneáil saor ó bhruscar. Tabhair cuairt ar https://dublincommunitycleanup.ie/ le haghaidh sonraí. Is freagairt chomhordaithe é seo ar bhruscar ag Údaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath, Cóstaí Glana An Taisce, Grúpa Gníomhaíochta na Dothra agus Oifig Chlár Uisce na nÚdarás Áitiúil.

Is imeacht bliantúil é Glantachán Pobail Bhaile Átha Cliath a bhfuil pobal Bhaile Átha Cliath trí chéile páirteach ann; comhiarracht chun grúpaí agus daoine a spreagadh chun cuspóir coiteann a chomhlíonadh – ár dtimpeallacht a fheabhsú.

Seo thíos roinnt grianghraf de ghrúpaí ó Fhine Gall a ghlac páirt i nGlantachán Pobail Bhaile Átha Cliath 2022. Tá ardmholadh tuilte ag gach duine, d’éirigh thar cionn leis an imeacht!! Bhí neart grúpaí amuigh ar fud Fhine Gall.

Tá tuilleadh eolais le fáil ar www.dublincommunitycleanup.ie

dublin community clean up
dublin community clean up