Forbairt Ghairmiúil

CPD / Primary School Teachers / The Artful Classroom

An Seomra Ranga Ealaíonta

Clár FGL é an Seomra Ranga Ealaíonta do mhúinteoirí bunscoile a thugann an deis dóibh chun a n-obair a shaibhriú sa seomra ranga tríd an ealaín agus an ailtireacht chomhaimseartha a fhiosrú mar acmhainní an-spéisiúla atá an-áisiúil lena n-úsáid mar ábhar spreagtha agus mar phointí tosaigh chun fiosrú cruthaitheach a dhéanamh.

Cruinniu na nog

Crúinniú na NÓg

Tá de chuspóir ag príomhthionscnamh phlean Óige Ildánach de chuid Éire Ildánach, Cruinniú na nÓg, chun cumas leanaí agus daoine óga a shaothrú.