Faighteoirí Scéim Tacaíochta Ealaíontóirí 2019

Tá ríméid ar Oifig Ealaíon Fhine Gall faighteoirí rathúla na Scéime Tacaíochta Ealaíontóirí a fhógairt.

Leithdháileadh suim €100,000 i mbuiséad Chomhairle Contae Fhine Gall 2019 chun tacú le híocaíocht Scéim Tacaíochta Ealaníontóirí 2019.

Thug an Oifig Ealaíon cuireadh le déanaí d’ealaíontóirí ó limistéar riaracháin Fhine Gall chun iarratas a dhéanamh ar chistiú. Ba é an dáta deiridh chun iarratais ar an gcistiú seo a bheith seolta ar aghaidh faoi ná Déardaoin, an 28 Feabhra. D’éirigh le 58 ealaíontóir lena n-iarratas agus bronnadh na suimeanna seo a leanas orthu a d’fhaomh an Chomhairle ag cruinniú a bhí ar siúl Dé Luain, an 8 Aibreán.

DRÁMAÍOCHT
Joe O’Byrne                                      €3,000 
Maeve Ingoldsby                            €2,000
Caoimhe O’ Malley                         €2,000
Sheila Ryder                                     €2,500 
Aoife Maguire                                 €300
Gary Keegan                                    €3,300 
Aonghus Óg McNally                     €2,600
Ronan Dempsey                              €2,000 
Jesse Alan                                         €2,000 
    
LITRÍOCHT
Brian Gallagher                               €3,450 
Maria Hoey                                      €2,000 
Kevin Curran                                    €3,000 
Joan Brady                                       €1,350 
Elizabeth Brennan                          €2,000 
Eithne Lannon                                 €1,500 
Niamh Sharkey                                €3,500 
Declan Gorman                               €2,000
Megan Wynne                                €2,500 

DAMHSA
Ciara O’ Reagan                               €2,000 

AMHARCEALAÍON 
Ruth Clinton                                    €2,250 
Thomas Brezing                              €1,500                   
Kerry Guinan                                   €2,700 
Jason Deans                                     €1,500 
Ann Ensor                                         €500         
Paddy Joe Rickard                           €350 
Bassam Al Sabah                             €3,000          
Sharon Ramsey                               €1,000                 
Kurt Opperman                               €1,000            
Aoife Dunne                                     €2,000                   
Alex de Roeck                                  €750               
Steven Maybury                              €1,500       
Aideen Farrell                                  €1,250               
Naomi Sex                                        €1,750 
Andrew Carson                               €1,000 
Adam Gibney                                   €2,250 
Marie Hanlon                                  €1,250 
Eleanor McCaughey                       €1,200 
Elizabeth Archbold                         €400              
Caoimhe Reynolds                          €300 
Sophie Daly                                      €2,000 
Elaine Grainger                               €1,750 
Agnieszka Jakubczyk                      €350 
Sara Muthi                                       €1,000 
Sorca O’Farrell                                 €500 
Desmond Kenny                              €500 
Helena Gouveia Monteiro            €750 
Aine Philips                                      €1,500 
Colin Martin                                     €1,500 
Yvonne McGuinness                       €2,500 
Sean Molloy                                     €2,500 
Deborah Hewson                            €500               
Matt Cullen                                      €300 
Michael Killen                                  €600

CEOL 
Siobhán Cleary                                 €3,500            
The McDonagh Sisters                    €3,200             
Deirdre O’ Leary                              €3,100              
Éadaoin Copeland                           €1,100              
Michelle O’ Rourke                         €2,400