Aireachas le Rita O'Donovan (Cuid 2)

Mindfulness part 2

Sa dara cuid den tsraith seo, labhrann múinteoir aireachais Rita O'Donovan faoi aire a thabhairt dár meabhairshláinte sna tréimhsí deacra seo agus taispeánann sí cleachtadh aireachais scanadh coirp chun cabhrú linn a bheith níos feasaí faoi na rudaí atá ar gcoirp á rá linn.