Children 6-12

Ealaíon Fhine Gall - Leanaí (6-12)

Musician-in-Residence

Ceoltóir Cónaithe

Tacaíonn Oifig Ealaíon Fhine Gall le bunscoileanna atá ag obair chun clár oideachais ceoil a thosú dá ndaltaí trí thacaíocht airgeadais a chur ar fáil ionas gur féidir leo ceoltóir cónaithe a fháil ar féidir leis/léi ceachtanna rialta ceoil a chur ar fáil do leanaí le linn an lae scoile.

Room 13 Inquiry

Room 13 Inquiry

Is iniúchadh idirghníomhach é Fiosrú Seomra 13 ar an acmhainneacht a bhaineann le spásanna roinnte stiúideo ealaíne i suíomhanna scoile.  Forbraíodh é in dá bhunscoil i bhFine Gall ó cuireadh tús leis in 2014. Áirítear leis spás tiomnaithe stiúideo ealaíne a chur ar fáil, chomh maith le ceoltóir cónaithe agus sraith cuairteanna taispeántais agus stiúideo ealaíontóirí do gach scoil.