Trá Bhá an Túir, Port Reachrann

Tower Bay Beach

Tá Trá Bhá an Túir ó dheas ó shráidbhaile Phort Reachrann ar leithinis Dhomhnach Bat. Ó thuaidh tá Teach Solais Chloch Dábhiolla le feiceáil agat. Ó dheas tá Binn Éadair agus Sléibhte Bhaile Átha Cliath le feiceáil. Léirítear an bealach siúil ó Dhomhnach Bat go Port Reachrann ar chláir i gCarrchlós Chuan an Túir agus i gCarrchlós na Trá, Domhnach Bat. 

Téann an príomhbhealach isteach ar an trá trí charrchlós Bhá an Túir i bPort Reachrann.

Oibríonn Bus Átha Cliath seirbhís 33B ó Shord. glacann sé 15 nóiméad chun siúl ó stad an bhus chuig an trá. Is féidir taisteal chuig Trá Bhá an Túir, chomh maith, trí stáisiún traenach Dhomhnach Bat stáisiún, agus glacann sé breis agus uair an chloig chun siúl chuig an trá ón stáisiún. Seiceáil Iarnród Éireann chun teacht ar amchláir agus nuashonruithe ar sheirbhís.

Má tá tú ag taisteal i ngluaisteán, féach an nasc le Léarscáileanna Google sa taobh-bharra Láithreach ar thaobh na láimhe deise den leathanach seo chun do bhealach a phleanáil. 

I measc na n-áiseanna, tá carrchlós agus stáisiún garda tarrthála (a oibrítear i rith mhíonna an tsamhraidh amháin agus ag brath ar an aimsir).