Ionaid Bailithe Crann Nollag 2023/24

Beidh Comhairle Contae Fhine Gall ag glacadh le crainn Nollag le hathchúrsáil ag na láithreacha seo a leanas ón 2ú go dtí an 16 Eanáir 2024. Tabhair ar aird le do thoil nach nglacfar ach amháin le crainn Nollag ag na suíomhanna thíos, ní ghlacfar le dramhaíl ghlas eile, seastáin crann Nollag, srl

Christmas tree recycling

Athchúrsáil Crann Nollag saor in aisce

Íoslódáil anseo: Ionaid Bailithe Crann Nollag

Beidh Comhairle Contae Fhine Gall ag glacadh le crainn Nollag le hathchúrsáil ag na láithreacha seo a leanas ón 2ú go dtí an 16ú Eanáir 2023.

 

Baile Brigín/Ros/Lusca

Eolas – Iosta Oibríochta, rphost:    [email protected]

 • Carrchlós Bhóthar na bhFolcadán, Baile Brigín
 • Carrchlós Bharr na gCaorach, Bóthar Bhaile Brigín
 • Spás Oscailte Bhaile Hae, An Ros
 • Bealach isteach Pháirc Orlynn, Rochtain ó Bhóthar Bhaile Átha Cliath, Lusca

 Sord/Domhnach Bat/Port Reachrann

Eolas – Iosta Oibríochta, rphost:    [email protected]

 • Ionad Athchúrsála Bhóthar an Inbhir (gnáthuaireanta oscailte amháin)
 • Carrchlós páirceanna imeartha Ráth Aingil
 • Páirceanna Mhainéar Shoird
 • Carrchlós Ionad Pobail Domhnach Bat (Ní An Chearnóg i mBliana), 
 • An Sruthán, Port Reachrann
 • Carrchlós Dhiméin Sheantraibh

 Mullach Íde/Port Mearnóg/Baile Dúill/Binn Éadair

Eolas – Iosta Oibríochta, rphost:    Howmalo%[email protected] " rel="nofollow"> [email protected]

 • Carrchlós Poiblí, Cúlbhóthar, Diméin Mhullach Íde
 • Carrchlós Poiblí, Bóthar na Trá, Port Mearnóg
 • Cúirt Chionn Sáile, Cionn Sáile
 • Carrchlós na mBruach, Mullach Íde
 • Páirc an Ráschúrsa, Baile Dúill
 • Páirc Chill Fhionntain, Cill Fhionntain
 • Carrchlós an Chuain, Binn Éadair

 

Baile Bhlainséir/Caisleán Cnucha

Eolas – Iosta Oibríochta, rphost:    [email protected]

 •  Carrchlós Pháirc na Mílaoise, Síneadh Bhóthar Snugborough, Cúil Mhín - uaireanta oscailte na páirce amháin
 • Carrchlós Pháirc Bhaile an Hartaigh
  Carrchlós Pháirc San Caitriona 
  uaireanta oscailte na páirce amháin

(Fiosrúcháin - Iosta Oibríochtaí Áitiúla, teil. 01 890 5000)

 

Tabhair ar aird le do thoil nach nglacfar ach amháin le crainn Nollag ag na suíomhanna thuas, ní ghlacfar le dramhaíl ghlas eile, seastáin crann Nollag, srl