Pointí Bailithe Crann Nollag 2022

Beidh Comhairle Contae Fhine Gall ag glacadh le crainn Nollag le hathchúrsáil ag na láithreacha seo a leanas ón 4ú go dtí an 21 Eanáir 2022. Tabhair ar aird le do thoil nach nglacfar ach amháin le crainn Nollag ag na suíomhanna thuas, ní ghlacfar le dramhaíl ghlas eile, seastáin crann Nollag, srl

Christmas tree recycling

Athchúrsáil Crann Nollag saor in aisce

Íoslódáil anseo: Pointí Bailithe Crann Nollag

Beidh Comhairle Contae Fhine Gall ag glacadh le crainn Nollag le hathchúrsáil ag na láithreacha seo a leanas ón 4ú go dtí an 21 Eanáir 2022.

Baile Brigín/Na Sceirí/An Ros/Lusca

 Carrchlós Bhóthar na bhFolcadán, Baile Brigín

 • Carrchlós Bharr na gCaorach, Bóthar Bhaile Brigín
 • Spás Oscailte Bhaile Hae, An Ros
 • Bealach isteach Pháirc Orlynn, Rochtain ó Bhóthar Bhaile Átha Cliath, Lusca

 Sord/Domhnach Bat/Port Reachrann

 • Ionad Athchúrsála Bhóthar an Inbhir (gnáthuaireanta oscailte amháin)
 • Carrchlós páirceanna imeartha Ráth Aingil
 • Páirceanna Mhainéar Shoird
 • An Chearnóg, Domhnach Bat
 • An Sruthán, Port Reachrann
 • Carrchlós Dhiméin Sheantraibh

 Mullach Íde/Port Mearnóg/Baile Dúill/Binn Éadair

 • Carrchlós Poiblí, Cúlbhóthar, Diméin Mhullach Íde
 • Carrchlós Poiblí, Bóthar na Trá, Port Mearnóg
 • Cúirt Chionn Sáile, Cionn Sáile
 • Carrchlós na mBruach, Mullach Íde
 • Páirc Ghráinseach na Mara, Baile Dúill
 • Páirc Chill Fhionntain, Cill Fhionntain
 • Carrchlós an Chuain, Binn Éadair

 

Baile Bhlainséir/Caisleán Cnucha

 •  Carrchlós Pháirc na Mílaoise, Síneadh Bhóthar Snugborough, Cúil Mhín - uaireanta oscailte na páirce amháin

(Fiosrúcháin - Iosta Oibríochtaí Áitiúla, teil. 01 890 5000)

 

Tabhair ar aird le do thoil nach nglacfar ach amháin le crainn Nollag ag na suíomhanna thuas, ní ghlacfar le dramhaíl ghlas eile, seastáin crann Nollag, srl