Titiocht

An Tuairisciú ar Thithe Folmha

Tacaíocht Tithíochta

Is féidir le daoine den phobal tuairisc a thabhairt don chomhairle ina gceantar féin ar aonaid mhaoine atá folamh, bíodh siad sin faoi úinéireacht phríobháideach nó faoi úinéireacht na comhairle.

Is féidir leat ríomhphost a chur chuig [email protected],

Chun teacht ar thuilleadh eolais, téigh chuig www.vacanthomes.ie.

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall