Titiocht

An Tuairisciú ar Thithe Folmha

Tacaíocht Tithíochta

Is féidir le daoine den phobal tuairisc a thabhairt don chomhairle ina gceantar féin ar aonaid mhaoine atá folamh, bíodh siad sin faoi úinéireacht phríobháideach nó faoi úinéireacht na comhairle.

Is féidir leat ríomhphost a chur chuig  [email protected] ,

Chun teacht ar thuilleadh eolais, téigh chuig www.vacanthomes.ie.