Pleanáil

Tithíocht

Architects Housing

Tá an fhoireann Tithíochta freagrach as tithe sóisialta i bhFine Ghall a dhearadh agus a sholáthar. Mar chuid den ról sin, cuirimid saineolas saincheaptha ar fáil do Chomhairle Contae Fhine Gall, agus is é an sainchúram uileghabhálach atá againn ná forbairt inbhuanaithe pobail ar fud an chontae.

Cothabháil

Housing Maintenance

Tá an fhoireann Chothabhála freagrach as oibreacha cothabhála ar sholáthar tithe Fhine Gall a bhainistiú agus a chur i bhfeidhm. Mar chuid den obair sin, cuirimid creatlach éifeachtúil i leith cothabháil phleanáilte agus rialta i bhfeidhm agus déanaimid líon na dtithe folmha sa chontae a íoslaghdú.