Comhshaol

Tionscnamh Náisiúnta um Dheireadh a Chur le Dramhaíl

Feasacht Chomhshaoil

Is féidir le comhairlí faisnéis agus comhairle a chur ar fáil do dhaoine den phobal faoin Tionscnamh Náisiúnta um Dheireadh a Chur le Dramhaíl Bia lena spreagtar teaghlaigh na hÉireann chun a bheith níos gníomhaí lena gcuid dramhaíola bia a chosc agus a bhainistiú.

For tips on how you can reduce food waste visit www.stopfoodwaste.ie