Comhshaol

Tionscnaimh Feasachta Bruscair

Bainistíocht Bruscair

Glacann Comhairle Contae Fhine Gall páirt ghníomhach agus tugann sé tacaíocht agus spreagadh do phobail chun a bheith gníomhach i nglanadh suas go háitiúil.

Más mian le duine nó grúpa sa phobal glanadh suas a eagrú nó comhairle a fháil faoi ghlanadh suas ag am ar bith i rith na bliana ba choir teagmhála dhéanamh leis na rannóga Oibríochtaí ag na huimhreacha seo leanas:

Oibríochtaí Bhinn Éadair/Mhullach Íde ag (01) 890 5946

Caisleán Cnucha/Mullach Eadrad ag (01) 890 5934.

Baile Brigín/Sórd ag (01) 890 5935.

Déanfaidh foireann oibríochtaí socruithe le málaí a sheachadadh agus le dramhaíl a bhailiú nuair a bheidh an obair críochnaithe.