Titiocht

Soláthar Tithíochta

Tacaíocht Tithíochta

Tacaíocht Tithíochta

Cuirimid tacaíocht tithíochta sóisialta ar fáil do dhaoine nach féidir leo teach a sholáthar dóibh féin. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar theach i limistéar Fhine Gall agus má chomhlíonann tú na riachtanais incháilitheachta a chuirfear ar an liosta feithimh tithíochta.

Tá an t-éileamh ar thithíocht shóisialta ard agus nuair a dhéanann tú iarratas ar thithíocht, cuirfear tú ar liosta feithimh.

Is féidir teacht ar an treoir ón Aire le déanaí a eisíonn an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil chuig Údaráis Áitiúla Bhaile Átha Cliath maidir le feidhmiú na scéime leithdháilte thíos:

Rialacháin um Measúnú Tithíochta Sóisialta (Leasú) 2021

Ministerial Direction on the Allocation Schemes

Féach an gcáilíonn tú do thithíocht shóisialta anseo