Titiocht

Soláthar Tithíochta

Tacaíocht Tithíochta

Tugaimid tacaíocht thithíocht shóisialta do dhaoine nach féidir leo teach a chur ar fáil dóibh féin. Is féidir leat iarratas ar theach a dhéanamh i gceantar Fhine Gall agus má shásaíonn tú na riachtanais incháilitheachta cuirfear tú ar an Liosta Feithimh 

Tá éileamh ard ar thithíocht shóisialta agus nuair a dhéanann tú iarratas ar thithíocht, cuirfear tú ar Liosta Feithimh.

Ministerial Direction on the Allocation Schemes

An bhfuilim Cáilithe Do Thithíocht Shóisialta, anseo