Titiocht

Soláthar Cóiríochta Éigeandála do Dhaoine gan Dídean

Tacaíocht do Dhaoine gan Dídean

Is féidir linn cabhrú le daoine gan dídean, nó le daoine atá i mbaol a bheith gan dídean, rochtain a fháil ar chóiríocht éigeandála.

Is féidir le gach aon saoránach tuairisc a thabhairt maidir le sonraí faoi Dhaoine a Chodlaíonn Amuigh Neamhchosanta agus an suíomh ina bhfuil siad ar shuíomh gréasáin Fheidhmeannacht na nDaoine gan Dídean i Réigiún Bhaile Átha Cliath (DRHE) áit a ndéanfaidh Seirbhís Tús Áite don Tithíocht teagmháil leo.

http://www.homelessdublin.ie/help-someone-who-sleeping-rough

Má bhíonn leaba ag teastáil ó dhuine gan dídean don oíche, ba chóir dó glao a chur ar an uimhir saorghlao DRHE do dhaoine gan Dídean 1800 707 707