Titiocht

Scéim Leithdháilte do Thacaíocht do Thithíocht Shóisialta

Is í aidhm na Scéime Leithdháilte seo bealach a sholáthar chun an t-ord tosaíochta a chinneadh chun Tacaíocht Tithíochta Sóisialta a sholáthar de réir Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009 agus na rialacháin faoi sin, do dhaoine a bhfuil a riachtanas deimhnithe ag an gComhairle trí iad a chur san áireamh sa mheasúnú is déanaí ar riachtanais thithíochta nó iad ag glacadh ina dhiaidh sin lena gcur san áireamh sa chéad mheasúnú eile den sórt sin nó tionóntaí atá ann cheana féin ar mian leo aistriú ón dtionóntacht atá acu cheana féin.

Scéim Leithdháilte do Thacaíocht do Thithíocht Shóisialta