Oidhreacht agus Caomhnú

Scéim Infheistíochta Na hOidhreachta Tógtha (SIOT)

Oidhreacht agus Caomhnú

An Leibhéal Maoinithe: Íosmhéid €2,500 - Uasmhéid €15,000

Tá Comhairle Contae Fhine Gall anois ag glacadh le hiarratais do Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha (SIOT).  Tá an scéim seo á feidhmiú ag gach údarás áitiúil chun cabhrú le deisiú agus caomhnú Déanmhas Cosanta, agus i gcásanna áirithe, oibreacha ar struchtúir laistigh de Limistéir Chaomhantais Ailtireachta.  Tá ciste de €96,000 ag Comhairle Contae Fhine Gall le leithdháileadh in 2023 agus déanfar iarratais a mheas agus a eagrú in ord tosaíochta ar an mbonn seo a leanas: Suntas an Déanmhais; Éifeachtacht na nOibreacha; Sochair Dífhostaíochta.  Go ginearálta, ní féidir leis an méid maoinithe a bhronntar 50% de chostas na n-oibreacha a shárú suas go dtí uasmhéid de €15,000.

Tá an Ciorclán Treorach maidir le Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha 2024, ina mínítear an scéim agus an Fhoirm Iarratais, ar fáil le híoslódáil.

Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha 2024 - Leabhrán Treorach d'Iarratasóirí

Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha 2024 - Seicliosta d’iarratasóirí

Scéim Infheistíochta na hOidhreachta Tógtha 2024 - Foirm Iarratais A

 

An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2024 - Treoirleabhar d’iarratasóirí 2024

An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2024 - Seicliosta d’Iarratasóirí

An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2024 - Foirm Iarratais Treorach A

An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2024 - Foirm Iarratais A

An Ciste um Struchtúir Stairiúla 2023 – Ciorclán agus Foirm Iarrtais

Ciorclán agus Foirm Iarratais https:gov.ie - Ciorclán HSF/2023 - Ciste na Struchtúr Stairiúil 2023 (www.gov.ie)

 

DÁTA DEIRIDH: Dáta deireadh chun iarratais a fháil nó 5in ar Dé hAoine 27ú Eanáir 2024

Ba cheart foirmeacha iarratais mar aon le hábhar forlíontach ábhartha a sheoladh ar ríomhphost chuig   [email protected]   i bhformáid Word nó pdf.  Níor chóir go mbeadh méid an ríomhphoist mar aon le gach ceangaltán níos mó ná 15MB.