Titiocht

Scéim Deontas Thíochta um Áiseanna Luaineachta

Deontais Tithíochta

Is féidir linn cúnamh deontais a sholáthar do dhaoine aosta le haghaidh deisiúcháin nó oibreacha feabhsúcháin ar a dtithe faoi úinéireacht phríobháideach chun go mbeidh sé níos oiriúnaí dá riachtanais.

Housing Adaptation Grant Application Form 2016

Contact Us

By Telephone : (01) 890 5587

By Post :       
Housing Construction Section
Fingal County Council
Grove Road
Blanchardstown
Dublin 15
D15 W638