Titiocht

Scéim Cúnaimh Caipitil

Scéimeanna Tithíochta

Tugann an Scéim Cúnaimh Caipitil cúnamh dóibh siúd a bhfuil riachtanais speisialta acu ar nós daoine aosta, daoine faoi mhíchumas agus daoine gan dídean. Cuireann an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil maoiniú ar fáil dúinn don scéim seo. 

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall