Comhshaol

Rialacháin Phacáistithe a Fhorfheidhmiú

Bainistíocht Dramhaíola

Leagann na Rialacháin Pacáistiú oibleagáidí ar gach gnólacht a chuireann pacáistiú, ábhar pacáistithe nó táirgí pacáistithe ar mhargadh na hÉireann. Ní mór do gach táirgeoir a chinntiú nach dtéann aon dramháil ó phacáistiú sonraithe chuig líonadh talún agus go ndéantar í a leithscaradh ag an bhfoinse de réir an chineáil ábhair agus go mbailítear í lena haisghabháil/hathchúrsáil, nó go n-aistrítear ar ais chuig soláthróir an phacáistithe i.  Táirgeoirí a chuireann níos mó ná 10 dtona de phacáistiú ar mhargadh na hÉireann gach bliain agus a bhfuil láimhdeachas bliantúil os cionn €1 mhilliún acu, caithfidh siad féin-chomhlíonadh trí chlárú le d'údarás áitiúil nó dul le Repak.

 

Liosta cuideachtaí Féin-chomhlíontacha 2022

European Union (Packaging) Regulations 2014

Iarratas ar Athnuachan Clárúcháin 2018

Iarratas ar Chlárú Tosaigh 2018

ÁISEANNA DO ATHCÚRSÁIL PACÁISTIÚ DRAMHAÍOLA I bhFIONN GALL