Pleanáil

Ranníocaíocht Forbartha

Bainistíocht Forbartha

Feidhmíonn an Chomhairle Scéim Ranníocaíochta Forbartha chun soláthar bonneagair agus saoráidí poiblí sa chontae a mhaoiniú go páirteach.  Tá gach cead pleanála faoi réir na scéime seo, lena n-áirítear ceadanna arna ndeonú ar achomharc ag an mBord Pleanála, mura bhfuil siad díolmhaithe de réir fhorálacha na scéime.

Ba chóir a thabhairt faoi deara go fanfaidh na Rátaí Ranníocaíochta Forbartha ar an ráta reatha ón 1 Eanáir 2021. Is iad seo a leanas na rátaí ranníocaíochta a bheidh i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2021:

Cónaitheach € 98.21 in aghaidh an m2

Neamh-chónaitheach € 76.69 in aghaidh an m2 

Tá na rátaí ranníocaíochtaí forbartha seo iníoctha leis an gComhairle maidir leis na trí aicme bonneagair phoiblí dá dtagraítear faoi Airteagal 9 den Scéim Ranníocaíochta Forbartha 2021 - 2025, ar ghlac an Chomhairle Contae leis ag a cruinniú a tionóladh an 14 Nollaig, 2020.  Tá ranníocaíocht bhreise iníoctha le hUisce Éireann maidir le bonneagar poiblí a sholáthraíonn siad.  Ba cheart d'fhorbróirí dul i dteagmháil go díreach le hUisce Éireann maidir leis seo.

Íoslódáil an

Scéím Ranníocaíochta Forbartha 2021-2025

Scéim Ranníocaíochta Forbartha 2016-2020

Scor na Scéime Ranníocaíochta Forbartha don Mheitreo Thuaidh

Supplementary Contribution Schemes