Oidhreacht agus Caomhnú

Plean Oidhreachta 2018-2023

Oidhreacht agus Caomhnú

Ullmhaíonn Comhairlí Pleananna Oidhreachta chun a gcuid beartas agus cuspóirí a leagan amach maidir leis an oidhreacht thógtha, nádúrtha agus chultúrtha. Is féidir le baill den phobal a thuairim a thabhairt faoi na pleananna seo trí chomhairliúchán.

Tá oidhreacht shaibhir i bhFine Gall ag dul siar na mílte bliain, ó thuamaí pasáiste Bhrí Mhór go dtí lonnaíochtaí eaglaise na meánaoise mar Shord agus Lusca agus caisleáin ar nós chaisleáin Mhullach Íde agus Ard Giolláin. Tá oidhreacht nádúrtha shainiúil cósta, uiscebhealaí, tírdhreacha agus fiadhúlra i bhFine Gall freisin, agus oidhreacht chultúrtha staire, ceoil agus béaloidis áitiúil. Leagtar amach raon cuspóirí i bPlean Oidhreachta Fhine Gall 2011-2017 d’fhonn Oidhreacht Fhine Gall a chosaint, a bhainistiú agus a chur chun cinn.

Plean Oidhreachta Fhine Gall 2018 -2023

Tá Plean Oidhreachta reatha Fhine Gall 2018-2023 ar fáil le híoslódáil thíos.

Plean Oidhreachta 2018-2023

Déan teagmháil le hOifigeach Oidhreachta Fhine Gall
R-phost:  [email protected]  Fón: 01 8905697

Faigh tuilleadh eolais anseo