alert-icon Created with Sketch.

Covid-19

Seirbhísí Corporáideach

27 Mar 2020

Comhairle Contae Fhine Gall agus COVID-19: Cabhraigh linn cabhrú libh

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag iarraidh a chinntiú go bhfuil gach duine sa Chontae sláintiúil agus folláin.

Caithfidh sibhse cabhrú linn, chun é seo a chinntiú.

Táimid ag iarraidh ar chónaitheoirí glaoch a chur ar ár nAonad Cúraim Custaiméirí ar 01 8905000 ROIMH chuairt a thabhairt ar ár n-oifigí poiblí.

 

Táimid ag iarraidh a chinntiú nach dtugann aon duine cuairt orainn i láthair na huaire mura bhfuil géarghá leis mar gur féidir linn go leor dár gcuid oibre a chur i gcrích ar an teileafón, trí ríomhphostar líne.

 

Is féidir páipéarachas a sheoladh trí ríomhphost. Tá seoltaí ríomhphoist le fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.fingal.ie

 

Is féidir foirmeacha a leagan isteach sa bhosca speisialta atá i Halla an Chontae, i Sord agus san Oifig Chathartha, i mBaile Bhlainséir.

 

I láthair na huaire, tá áiteanna súgartha, músaeim, leabharlanna agus áiseanna cartlainne dúnta.

 

Is mór againn bhur gcomhoibriú i rith an ama seo.  

 

Seirbhísí teileafóin:

Tá roinnt seirbhísí á gcur ar fáil ag Comhairle Contae Fhine Gall ar féidir déileáil leo ar an teileafón.

 

Chun íocaíocht a dhéanamh ar an teileafón:  fíneálacha páirceálacíosanna tithíochta, íocaíochtaí morgáiste.  Teil. 890 5309 agus 890 5154

 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nAonad Cúraim Custaiméirí trí ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

 

Tá eolas faoi nithe eile le fáil ag www.fingal.ie

 

Eolas faoi Chúrsaí Sláinte:

Lena chinntiú go bhfuil an t-eolas is déanaí agus is beaichte faoin gCoróinvíreas agat, féach ar shuíomh gréasáin FSS  

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus

 

Bí sábháilte!

Titiocht

Measúnú Cíosa

Bainistíocht Cíosa

Faoin Scéim Cíosanna Difreálacha bíonn do mhuirear seachtainiúil (cíos) bunaithe ar ioncam inmheasta gach ball den teaghlach. Is é do fhreagracht mar thionónta muid a chur ar an eolas faoi aon athrú ar do chúinsí; msh: athruithe ar ioncam, nó daoine ag bogadh isteach nó amach as an teaghlach.

Tá sonraí teagmhála liostaithe ag bun an leathanaigh seo.

Ríomhtar an Muirear Seachtainiúil bunaithe ar ioncam inmheasta gach ball den teaghlach.

Míníonn ár ndoiciméad faoin Scéim Cíosa Difreálach agus an Treoir Maidir leis an Scéim Cíosanna Difreálacha conas a ríomhaimid an Muirear Seachtainiúil.

Má tá athrú tagtha ar ioncam an teaghlaigh, priontáil agus líon an Fhoirm Mheasúnaithe Cíosa 2019 Má tá tú fostaithe anois priontáil agus comhlánaigh an Fhoirm Ioncaim nó Income Received from Employment to be supplied if you cannot get your P60.

 Is féidir leat na foirmeacha a sheoladh ansin chuig an seoladh atá liostaithe ag bun an leathanaigh seo.

Má tá rochtain ar an idirlíon agat is féidir leat féachaint ar do Ráiteas Cuntais Cíosa ag an nasc thíos, eisítear d’ainm úsáideora agus do phasfhocal ar iarratas ó Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa, caithfidh ainm úsáideora agus pasfhocal a bheith agat sular féidir leat an ráiteas ar líne seo a rochtain.

Ráiteas Cuntais Cíosa

Más rud é nach bhfuil rochtain ar an idirlíon agat is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar an teileafón nó ar an ríomhphost ag na sonraí teagmhála thíos.

Contact Us

Déan Teagmháil Linn

Tríd an bPost

Comhairle Contae Fhine Gall
Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa
Bloc 1 Urlár 1 
Bóthar an Gharráin 
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15 

Ceantar Thuaisceart an Chontae

Teileafón: (01) 8905132 nó
Ríomhphost: [email protected]

I measc na gceantar i dTuaisceart an Chontae atá áirithe tá Baile Brigín, Domhnach Bat, Binn Éadair, Lusca, Mullach Íde, Port Mearnóg, Port Reachrann, An Ros, na Sceirí agus Sord

Ceantar Bhaile Átha Cliath 15  

Teileafón: (01) 8905593 nó
Ríomhphost: [email protected]

I measc na gceantar i mBaile Átha Cliath 15 atá áirithe tá Baile an Bhlácaigh, Baile an Chairpintéaraigh, Teach Chainnigh, Caisleán Cnucha, Cluain Aodha, Cluain Saileach, Cúil Mhín, Baile an Hartaigh, Mullach Eadrad, Ongar, Baile an Tirialaigh, Verdemont agus An Coireán

All Rights Reserved © Fingal County Council