Oidhreacht agus Caomhnú

Limistéir faoi Chaomhnú Speisialta

Caomhnú Comhshaoil agus Oiriúnacht

Tá Limistéir atá faoi Chaomhnú Speisialta (SACanna) leagtha síos faoi Threoir an Aontais Eorpaigh maidir le Gnáthóga, chun flora agus fauna fiáine ag Inbhir Bhaile Roiséir agus Mhullach Íde/An Mhóinéir Leathain, Cuan Bhaile Dúill, Cuan Bhaile Átha Cliath Thuaidh, Ceann Bhinn Éadair, Reachrainn agus Inis Mac Neasáin, a chosaint.

Gach Ceart Ar Cosaint © Comhairle Contae Fhine Gall