Bóithre agus Taisteal

Íoc agus Taispeáin

Bíonn Íoc agus Taispeáin i bhfeidhm ó 8.00 am go 6.00 pm Luan go Satharn, an dá lá san áireamh. Ach, is féidir go mbeadh athruithe i gceist i gceantair áirithe, agus ní mór na comharthaí a sheiceáil go háitiúil.

Is féidir go mbeadh athrú ar tháillí i gceantair éagsúla. Ach, go hiondúil an táille atá i gceist ná €1.20 san uair nó €3 in aghaidh an lae i limistéir fhadtéarmacha páirceála.

Payzone Codes in Fingal

Cuireann Maoir Tráchta ticéid ar fheithiclí nach mbíonn páirceáilte go dleathach i limistéir Íoc agus Taispeáin. Tá an dualgas ort féin a chinntiú go bhfuil ticéad/ceadúnas/diosca páirceála bailí ar taispeáint agus le feiceáil go soiléir ar d’fheithicil. 

Comhairle Contae Fhine Gall 
Rannóg Oibríochtaí 
Bóthar an Gharráin 
Baile Bhlainséir

Baile Átha Cliath 15 
Teileafón (01) 8905000
Ríomhphost [email protected]