Comhshaol

Forfheidhmiú Rialachán Breosla Soladach

Bainistíocht Cáilíochta Aeir

Rialaíonn comhairlí stóráil, dáileadh, díol agus soláthar guail íseal-deataigh agus úsáid ghuail dheataigh agus is féidir leo ceantair a ainmniú mar cheantair íseal-deataigh. 

Ba cheart gearáin maidir le margaíocht, díol, agus dáileadh agus dó breoslaí coiscthe nó astaíochtaí lán le deatach ó úsáid bhreoslaí coiscthe i gCeantair Íseal-Deataigh (LSZs) a thuairisciú don Roinn Comhshaoil.