Comhshaol

Forfheidhmiú na Rialachán um Plaistigh Feirme

Bainistíocht Dramhaíola

Chuireann na Rialacháin Plaistigh Feirme oibleagáidí ar feirmeoirí chun plaistigh feirme a h-aischúrsáil.  Solaithríonn The Irish Farm Films Producer's Group (IFFPG) scéim aischúrsáil plaistigh saor in aisce.

Chuir glaoch ar 1890 300444 má tá suim agat ann.

Ní choir riamh plaistigh feirme a dhó no a chuir faoi thalamh. is féidir thú a ioncúiseamh faoin Acht um Thruailliú Aeir, 1987 nó an Acht Bainistiú Dramhaíola, 1996, má dhéanann tú a leithead.

Tuille eolas: Chomhairle Contae Fhine Gall, An Roinn Seirbhísí Comhshaoil agus Uisce  01 890 6285/ 01 890 5983. Ríomhphost: [email protected]