Comhshaol

Forfheidhmiú na Rialachán maidir le Dramhaíl Bia (Tráchtála)

Bainistíocht Dramhaíola

Táirgeann na Rialacháin um (Dramháil Bia) do raon leathan asraonta tráchtála mar shampla: siopaí, ollmhargaí, óstán, bialann tithe tábhairne agus bialann oifigí.  Ní mór do gach táirgeoir dramhbhia an dramhbhia a scagadh ag an bhfoinse, a chinntiú go bhfuil sé bailithe ag bailitheoirí dramhaíola údaraithe agus ansin aisghabháil ag saoráid aisghabhála údaratithe.

I gcóir tuille eolas ar na Rialacháin nua té go www.foodwaste.ie  

CiorclánDoEHLG ar Rialacháin Drambhia