Pleanáil

Foirgnimh Phoiblí agus Suirbhéir Cainníochta

Public Buildings

Tá foireann na bhFoirgneamh Poiblí freagrach as oibreacha a dhéanamh ar fhoirgnimh phobail agus phoiblí i bhFine Gall. Cuirimid seirbhísí ailtireachta ar fáil do ranna cliaint agus déanaimid tionscadail a bhainistiú dóibh.

 

Suirbhéir Cainníochta

QS

Tá foireann na Suirbhéirí Cainníochta freagrach as costais na dtionscadal tógála a bhainistiú do Chomhairle Contae Fhine Gall. Cuimsíonn an ról seo buiséadú cruinn, soláthar agus riarachán conarthaí i leith tionscadal.