Comhshaol

Fíneáil Bruscair a achomharc

Bainistíocht Bruscair

Má mheasann tú fíneáil a bheith éagórach nó i ndearmad is féidir achomharc a dhéanamh ar Fhoirm Achomharc Fhíneáil Bruscair, Foirm Achomharc Fhíneáil Bruscair  Ba chóir achomharc a chur isteach laistigh de 21 lá ó dháta fála na fíneála.  Cuirfear cinneadh faoi achomharc in iúil duit laistigh de 21 lá ó dháta fála an achomhairc.